Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

CONTRACT SERVICII MEDICALE CASJBV

Contractul de servicii medicale cu CASJBV

Valoare Contract PNS

.....................................................................................................................................................................................
Regulament de Organizae Intern (ROI)

Regulament de Organizare si Functionare (ROF)

Atributiile Consiliului de Administratie

....................................................................................................................................................................................
Criterii de internare pentru Spitalizare de zi si Spitalizare continua

Lista afectiunilor care impun internarea

Lista medicamentelor utilizate pe perioada spitalizarii pentru afectiunile pe care spitalul le trateaza in limita specialitatilor din structura
...................................................................................................................................................................................

CONSUMURI MEDICAMENTE

VENITURI NETE

TARIFE ANALIZE DE LABORATOR LA CERERE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

DREPTURILE PACIENTILOR

DATE STATISTICE - RAPOARTE

ASIGURAREA CONTINUITATII ASISTENTEI MEDICALE PRIMARE PRIN CENTRE DE PERMANENTĂ - pentru anul 2020